• Marta Dziedzic

Zabawa samodzielna u psa - 3 pytania

To, że pies lubi się bawić jest oczywiste. Czasem woli bawić się z człowiekiem, czasem z innym psem, czasem sam. Zabawa może eliminować frustrację, zachowania niepożądane i jest istotnym elementem szkolenia psów. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na 3 pytania na temat zabawy właśnie :)

 1. Skąd jednak bierze się potrzeba zabawy?

 2. Jak powinna ona wyglądać, aby naprawdę była aktywnością, która sprawia psu przyjemność? Jakich zabawek używać?

 3. Mój pies się nie bawi - co robić?

Czym jest zabawa? I po co ona? :)

To trudne do zdefiniowania zachowanie spotykane jest głównie u niektórych ssaków (przede wszystkim naczelne oraz mięsożerne) i ptaków, generalnie częściej u osobników młodych. Podstawowe formy zabawy to akrobacje i inne dynamiczne formy aktywności ruchowej, pewne typy zachowań eksploracyjnych i społecznych. Gordon Burghardt opisuje pięciopunktową definicję zabawy:

 1. "Zachowanie zabawowe nie jest całkowicie funkcjonalne w kontekście, w jakim jest wyrażane.

 2. Zachowanie zabawowe jest spontaniczne, intencjonalne, wolicjonalne, sprawiające przyjemność, nagradzające.

 3. Zachowanie zabawowe różni się od zachowań prezentowanych „na poważnie” przynajmniej w jednym względzie – jest niepełne (niedokończone), przesadzone, dziwaczne lub zawiera zmodyfikowane wzory danego behawioru.

 4. Zachowanie jest powtarzane w stereotypowej formie (nie jest to jednak sztywny stereotyp).

 5. Zabawa jest inicjowana, kiedy zwierzę jest odpowiednio najedzone, zdrowe i wolne od stresu. Zabawa jest jednym z pierwszych zachowań przerywanych pod wpływem głodu, strachu czy stresu środowiskowego."

Zachowania zabawowe można podzielić na zachowanie społeczne (pies-pies, pies-człowiek) lub samotne. U ssaków społecznych ze złożonymi wzorcami zachowań zabawa społeczna może ułatwiać ustalenie pewnych rutyn behawioralnych, ponadto dostarcza ćwiczeń fizycznych i mentalnych oraz wzmacnia relacje między osobnikami i pozwala trenować zachowania społeczne przydatne do życia w grupie.

Zabawa samotna opiera się przede wszystkim na poznawaniu nowych obiektów otoczenia, czyli na tak zwanych zachowaniach eksploracyjnych. Niektórzy mogą uważać, że wszelkiego typu gryzaki również mogą pełnić rolę zabawki, jednak żucie czy gryzienie nie należą bezpośrednio do zachowań zabawowych, ale do zachowań komfortowych, to znaczy takich, które prowadzą do zrelaksowania, uspokojenia się zwierzęcia.

Zachowania eksploracyjne, które są elementem samodzielnej zabawy, to zachowania, które można zdefiniować jako poszukiwanie nowych obiektów i sytuacji i aktywne badanie, przy czym następuje ono bez naglącej potrzeby. Eksploracja jest wynikiem ciekawości i występuje u kręgowców wyższych. Zachowania eksploracyjne obejmują zróżnicowaną gamę wzorców behawioru, począwszy od prostych obserwacji do oglądu połączonego z manipulowaniem. Eksploracja może być podzielona na trzy kategorie:

 1. Ogólna eksploracja ruchowa – polegająca na przemierzaniu przez zwierzę przestrzeni; zachowanie nie jest ukierunkowane na obiekt.

 2. Eksploracja percepcyjna – zachowanie polegające na wpatrywanie się w obiekt.

 3. Eksploracja ukierunkowana – zwana reakcją badawczą; forma zachowania eksploracyjnego zorientowanego na określony obiekt; stanowi rozszerzenie eksploracji ruchowej i percepcyjnej; reakcje badawcze zawierają w sobie obmacywanie obiektu, manipulację nim, jak i na przykład próby ugryzienia.

Istotny jest fakt, że eksploracja ma właściwości nagradzające, to znaczy, że możliwość eksploracji (czy to poprzez obserwację – głównie dla naczelnych – czy poprzez manipulację) stanowi dla zwierzęcia wzmocnienie. Ponadto, jako element dostarczający nowych bodźców wiąże się z prawidłową socjalizacją, która bezpośrednio wpływa na wzrost pewności siebie. A im większa pewność siebie u psa, tym mniejsze ryzyko oszczekiwania "strachów" (jak wielki olbrzymi kosz na śmieci, potwór na dwóch nogach w puszystej czapce czy ten owłosiony stwór, przypominający psa, ale któremu nie widać oczu, więc w sumie nie wiadomo co to jest).

Naukowo o zabawie...

Według koncepcji Leuba z 1965 roku zarówno u ludzi i u zwierząt istnieje motywacja do podtrzymania optymalnego – prawdopodobnie umiarkowanego – poziomu stymulacji. Zachowania zabawowe opierające się na eksploracji mogą mieć właśnie na celu utrzymanie takiego poziomu i niedoprowadzenie do znudzenia.

Myers i Miller (1954) sugerują, że niedobór stymulacji stwarza potrzebę stymulacji, podobnie jak deprywacja pokarmowa czy brak wody wywołują głód i pragnienie. W organizmie pod wpływem niedoboru stymulacji powstaje popęd znudzenia, który trzeba zaspokoić. Napięcie wzrasta pod wpływem niezmiennej stymulacji (monotonia powoduje eksplorację, zmienne środowisko nie). Podjęcie aktywności eksploracyjnej redukuję nudę.

Jaka zabawka dla psa?

W obecnych czasach na rynku istnieje niezliczona ilość dostępnych do kupienia zabawek dla psów. Każda z nich łączy w sobie różne, często odmienne cechy. Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie z oferowanych przez producentów artykułów zoologicznych zabawki wzbudzą zainteresowanie psa i którymi z nich naprawdę będzie się bawił?

Koncepcja Myersa i Millera może odpowiedzieć na pytanie czy niezniszczalne zabawki, jedne z najliczniejszych na rynku, są odpowiednie dla psów. Skoro są niezniszczalne, to są niezmienne, monotonne. To znaczy, że prowokują powstanie popędu nudy i nie dostarczają stymulacji. Zabawki takie są nieatrakcyjne tak długo, dopóki mają pełnić rolę zabawek do zabawy samodzielnej – jeżeli stają się one elementem zabawy społecznej, na przykład pies-człowiek, to nabierają w pewien sposób atrakcyjności, ponieważ wspólna zabawa zawiera w sobie wtedy elementy łańcucha łowieckiego, niezwykle atrakcyjnego dla psów. Zabawka do samodzielnej zabawy natomiast powinna dostarczać zróżnicowanych bodźców.

Pies rozpoczynając zabawę ma do zrealizowania dwa cele – informacyjny i/lub energetyczny. To znaczy, że zwierzę poszukuje bodźców albo dlatego, że potrzebuje ono informacji o środowisku (informacji, która umożliwi mu poznanie zależności między jego zachowaniem a zmianami w środowisku) albo dlatego, że potrzebuje wzbudzenia w sensie fizjologicznym – wzbudzenia siatkowatego układu aktywacyjnego (RAS), niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu poprzez regulację poziomu dopływu sensorycznego (zwierzę podejmuje aktywność regulującą poziom dopływającej stymulacji). Zabawka dla psa powinna zatem dostarczać mu jednej lub obu wyżej wymienionych wartości.

Lepsze znane czy nowe?

Nowe bodźce w obrębie kilku zmysłów są potencjalnymi determinantami wystąpienia zachowania. Badania na naczelnych, zwierzętach mięsożernych i gryzoniach wykazały wysokie znaczenie nowych bodźców wzrokowych, słuchowych i czuciowych (somatycznych) dla pobudzenia behawioralnego i dla orientacji. Okazuje się również, że jeśli zwierzę przebywa w warunkach niskiego stresu, to wykazuje pozytywną reakcję na nowość. Nowe bodźce angażują ich uwagę na dłużej niż bodźce znane. Ponadto ciekawość zwierzęcia jest tym wyższa im bardziej nowy (różniący się od poprzednio widzianych) i bardziej złożony jest dany bodziec. Wniosek płynący z tych danych jest taki, że zabawka dla psa powinna być złożona, nie prosta, powinna zawierać w sobie wiele elementów, ponadto powinna być często wymieniana na inną, tak aby zachować poczucie nowości dostarczanych przez nią bodźców.