top of page

Regulamin dotyczący płatności za kurs

 1. Rezerwacja miejsca w grupie zostanie zatwierdzona po wpłaceniu bezzwrotnej* zaliczki w wysokości około 30-35% wartości kursu. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 3 dni po wpisaniu się na listę anuluje rezerwację. Zaliczka przedstawia się następująco w zależności od wybranego kursu:

  1. 120 zł Terenówka;

  2. 200 zł Przedszkole, Szkoła Wyższa, Rally-O, Nose Work, Podstawy Obedience, Skuteczne Przywołanie, Kształtowanie;

  3. 300 zł Podstawówka, Ogólniak.

 2. Zaliczkę można wysłać na konto podane w mailu potwierdzającym rejestrację.

 3. W przypadku zbyt małej liczby chętnych start kursu może zostać przesunięty do dwóch tygodni lub kurs może zostać anulowany - o czym będziemy informować mailowo. 

 4. *W przypadku rezygnacji z udziału w grupie z powodu przesunięcia startu powyżej dwóch tygodniu lub w przypadku anulowania grupy przysługuje pełny zwrot zaliczki.

 5. W sytuacji, kiedy zaliczka została opłacona, a niemożność wzięcia udziału w kursie zostanie zgłoszona przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, przyznajemy możliwość jednorazowego przeniesienia uczestnika do wybranej kolejnej edycji tego samego kursu, bez dodatkowych opłat.

 6. Email z informacjami organizacyjnymi (dokładny termin rozpoczęcia, płatności, przygotowanie do zajęć) zostanie wysłany na tydzień przed rozpoczęciem zajęć lub po uzbieraniu się grupy minimalnej. Prosimy o cierpliwość :)

 7. Przed dokonaniem wpłaty zaliczki Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z aktualnymi regulaminami dostępnymi na stronie: www.hauvard.pl/regulaminy. Opłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminów.

 8. O dokonanie wpłaty pozostałych 60% wartości kursu prosimy Uczestników w terminie wyznaczonym w mailu organizacyjnym, rozesłanym po uzbieraniu się grupy.

 9. Od 1 stycznia 2020 otrzymanie faktury za udział w wybranym kursie jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia potrzeby jej wystawienia przed dokonaniem wpłaty zaliczki. Dane do faktury prosimy wysyłać na adres mailowy: martadziedzic@hauvard.pl.

 

REGULAMIN SZKOŁY HAUVARD

1. Dobrostan psa

 1. Pies uczestniczący w zajęciach musi być zdrowy. Objawy takie jak biegunka, wymioty, kulawizna, ospałość, trzepanie uszami, zmiany skórne, wyraźna bolesność

 2. wykluczają psa z zajęć.

 3. W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia jednej lekcji zajęć podstawowych (przedszkole, podstawówka, ogólniak) po wcześniejszej konsultacji z

 4. trenerem prowadzącym pod warunkiem zgłoszenia nieobecności na 24 godziny przed zajęciami - nieobecności zgłaszane w dniu zajęć przepadają bez możliwości odrabiania ich). Odrabianie zajęć stacjonarnie odbywa się wyłącznie poprzez dołączenie do innej grupy o podobnym poziomie wyszkolenia w ramach wolnych miejsc w grupie w terminie maksymalnie do 60 dni od daty zgłoszonej nieobecności. Możliwość odrabiania zajęć stacjonarnie jest możliwa pod warunkiem obowiązywania limitu zgromadzeń powyżej 12 osób. W przypadku braku wolnych miejsc w grupach uczestnik dostaje materiały online obejmujące materiał z zajęć, na których zgłoszona była nieobecność.

 5. W przypadku nieobecności na zajęciach kontynuacyjnych dostarczane są materiały online z pracą domową do nadrobienia.

 6. Pies powinien posiadać komplet aktualnych szczepień przeciwko chorobom odzwierzęcym oraz przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów powyżej 4. miesiąca życia).

 7. Szczenięta w ramach kursu Przedszkole przyjmowane są po drugim szczepieniu przeciwko chorobom odzwierzęcym.

 8. Pies powinien być odrobaczony.

 9. Psy po zabiegach chirurgicznych mogą uczestniczyć w zajęciach po konsultacji z lekarzem weterynarii oraz trenerem prowadzącym – fakt ten należy zgłosić przynajmniej 24h przed zajęciami. Jeżeli pies ze względów zdrowotnych opuści trzy spotkania lekcyjne pod rząd, a choroba/kontuzja jest udokumentowana i potwierdzona przez lekarza weterynarii, uczestnik zostaje przeniesiony do kolejnej najbliższej edycji zajęć w tym samym terminie bez dodatkowych kosztów. Brak dokumentacji medycznej psa uniemożliwia bezpłatne przeniesienie do innej grupy.

 10. Suki w cieczce mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po konsultacji z trenerem prowadzącym. W przypadku możliwości uczestnictwa w lekcjach grupowych podczas cieczki, suka musi przebywać na terenie szkoły Hauvard w majteczkach. W przypadku niemożności uczestniczenia w lekcjach grupowych podczas cieczki, istnieje możliwość przeniesienia suki do kolejnej edycji tego samego kursu bez dodatkowych opłat.

 11. Psy agresywne i lękowe nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych (!) bez wcześniejszej konsultacji z behawiorystą szkoły Hauvard. Możliwość udziału takiego psa w kursie ustalana jest indywidualnie.

2. Przygotowanie psa do zajęć

 1. Pies przed zajęciami powinien być wypoczęty – tego dnia aktywność powinna być ograniczona do spokojnych spacerów.

 2. Pies przed zajęciami powinien być głodny – w dni treningowe najlepiej, żeby pies dostał maximum pół porcji śniadaniowej (grupy popołudniowe) lub nie jadł śniadania (grupy poranne)

 3. Na plac szkoleniowy wchodzimy zawsze z psem zapiętym na smyczy. Nie spuszczamy psa bez wyraźnego pozwolenia trenera prowadzącego.

 4. Psy przed i w trakcie zajęć nie witają się ze sobą. Należy zachować dystans przynajmniej 3 metrów między psami, aby nie prowokować starć lub zabawy między nimi, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników. Wszelkie ćwiczenia socjalizacyjne wykonywane są wyłącznie pod nadzorem trenera prowadzącego.

 5. Na zajęcia nie będą wpuszczane psy na kolczatkach, obrożach zaciskowych, pół zaciskowych czy dławikach. Psy powinny być ubrane w wygodną szeroką obrożę ze stałą regulacją dystansową lub szelki (najlepiej typu guard)..

 6. Smycz do zajęć powinna mieć około 2-3 metrów długości (i najlepiej dwa karabińczyki); nie przyprowadzamy psów na smyczach rozciąganych typu flexi.

 7. Na szkoleniu należy ponadto posiadać: jedzenie w formie nagród dla psa w trzech rodzajach, zabawkę, którą można się przeciągać z psem (nie używamy piszczących zabawek), gryzak naturalny (np. tchawica, skóra suszona, ucho) lub kong wypełniony pastą.

 8. W celu uzyskania najlepszych efektów szkolenia, uczestnik kursu zobowiązuje się do regularnej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami prowadzonymi w szkole Hauvard, zgodnie z zaleceniami trenera.

3. Zasady pracy na zajęciach

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązują się do przestrzegania zasad pracy przekazywanych przez trenera prowadzącego.

 2. Przewodnikiem psa, czyli osobą aktywnie uczestniczącą w szkoleniu mogą być osoby pełnoletnie, a także dzieci powyżej 12. roku życia pod warunkiem obecności rodzica lub opiekuna na zajęciach, lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 3. W kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby dorosłe mieszkające z psem pod warunkiem wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za proces szkolenia i uczestniczącej w każdych zajęciach. W szkoleniach uczestnikom mogą towarzyszyć dzieci powyżej 10. roku życia. Dzieci muszą znajdować się cały czas pod opieką osoby dorosłej, zachować ciszę oraz stosować się do zaleceń trenera.

 4. Uczestnicy kursu zobowiązują się do sprzątania odchodów po swoich psach.

 5. Nagrywanie filmów/dźwięków, robienie zdjęć jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od trenera prowadzącego.

 6. Wszystkie materiały przekazywane uczestnikowi podczas kursu (materiały video, pdf, prezentacje, dostęp do Strefy Kursanta, podsumowania mailowe) są wyłącznie na użytek własny uczestnika. Kursant zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów od szkoły Hauvard osobom trzecim. Wyłącznym właścicielem materiałów jest szkoła Hauvard Marta Dziedzic.

 7. W trakcie zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania awersyjne w stosunku do psa, jak szarpanie smyczą, krzyki, bicie psa i inne kary fizyczne. Wszelka agresja wobec psa w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów eliminuje uczestnika z zajęć.

 8. Uczestnik kursu zapoznał się z programem kursu na stronie www.hauvard.pl i jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym nie jest gwarantem rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp. Problemy behawioralne można omówić na spotkaniu z behawiorystą.

 9. Kwota za kurs nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu lub w terminie poniżej 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć niezależnie od przyczyny takiej rezygnacji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu przynajmniej na 72 godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć możliwy jest zwrot drugiej raty za kurs: cena kursu pomniejszona o bezzwrotną zaliczkę (liczone od dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z harmonogramem przesłanym w mailu organizacyjnym z adresu martadziedzic@hauvard.pl). Wpłacona zaliczka zwracana jest wyłącznie w przypadku anulowania grupy lub zmianie terminu pierwszych zajęć powyżej 2 tygodni.

 10. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć harmonogram może ulec zmianie do dwóch tygodni w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, na przykład: burza, porywisty wiatr, silny deszcz, temperatura powyżej 30 stopni lub poniżej -10 stopni.

 11. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.: Art. 431 §1.

 12. Szkoła Hauvard nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki przez uczestników szkolenia.

4. Dodatkowe zasady związane z epidemią COVID-19

 1. Liczba uczestników na zajęciach może zostać limitowana do 1 na 1 psa, jeśli aktualne limity zgromadzeń będą wynosić poniżej 12 osób.*

 2. Zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki jest uzależnione od panujących ogólnych obostrzeń i może być wymagane podczas zajęć.**

5. Rejestracja materiałów promocyjnych

Wyrażam zgodę na rejestrację filmową i fotograficzną relacji ze szkoleń dla celów szkoleniowych i promocyjnych HAUVARD.

 

TAK NIE

 

Warszawa ……………………….………………….……………

data i podpis osoby wyrażającej zgodę

*limit osób 1 na 1 psa obowiązuje do 27 maja 2021

**nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje do 14 maja 2021 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

 • wysyłanie powiadomień e-mail dotyczących udziału w szkoleniach obecnych i przyszłych

 • kontakt telefoniczny (rozmowy i SMS) dotyczący zajęć szkoleniowych obecnych i przyszłych

przez 

 • trenerów szkoły szkolenia psów Hauvard (właściciel Marta Dziedzic, NIP 7322130002, 95-100 Zgierz, Lipowa 38B)

w celu

 • wysyłania grupowych podsumowań zajęć szkoleniowych

 • odpowiadania na pytania dotyczące tychże zajęć oraz 

 • otrzymywanie mailowych i telefonicznych informacji o przyszłych kursach (promocja szkoły)

 • subskrypcji mailowej newslettera Hauvard.


 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres martadziedzic@hauvard.pl pod warunkiem podania swojego imienia i nazwiska. 

 

Warszawa ……………………….………………….……………

data i podpis osoby wyrażającej zgodę
 

bottom of page