Konsultacje behawioralne

Dla wszystkich tych, którzy potrzebują indywidualnego podejścia oferuję konsultacje behawioralne. Pierwsze spotkanie odbywa się w domu właściciela psa i polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu na temat codziennego życia psa i jego opiekunów oraz ich wspólnej relacji. Omawiane zostają niepożądane zachowania i/lub problemy z jakimi boryka się pies - lękliwość, nadpobudliwość, zachowania agresywne kierowane do ludzi, psów lub innych zwierząt, zaburzone relacje z opiekunami, relacje dziecko-pies, konflikty między psami mieszkającymi razem. Po rozmowie wspólnie ustalamy plan pracy krótko i długoterminowy oraz możliwości modyfikacji planu dnia czworonoga. Spotkanie trwa około 1,5h.
Po konsultacji wysyłam mailowo podsumowanie zawierające szczegółowy plan pracy nad ustalonymi umiejętnościami wraz z opisem ćwiczeń i wyznaczonymi celami.

Prowadzimy zapisy internetowe:

 

 

 

Za dojazd obowiązuje dopłata 10 zł za każde 2,5 km.

Cena: 200 zł